lịch khai giảng các lớp học tại Accent

Khóa học Lịch học Khai giảng Thời gian Học phí Đăng ký
ACCENT - Sound like a native (FULL) Thứ 3, thứ 6 11/9/2018 40 giờ click here Đăng ký
ACCENT - Sound like a native (FULL) Thứ 4, CN 18/7/2018 40 giờ click here Đăng ký
FLUENCY - Speak like a native Thứ 2, Thứ 5 Liên hệ 19h-21h click here Đăng ký
THE GOLDEN VOICE - Make it different Thứ 7, CN 4/8/2018 2 ngày click here Đăng ký
PROFICIENCY - Think like a native Thứ 2, Thứ 5 liên hệ 40 giờ click here Đăng ký
ACCENT - Sound like a native (FULL) Thứ 3, thứ 6 12/6/2018 40 giờ click here Đăng ký
ACCENT - Sound like a native (FULL) Thứ 2, Thứ 5 16/4/2018 40 giờ click here Đăng ký
ONLINE - Learn anywhere anytime liên hệ liên hệ liên hệ click here Đăng ký
Cuộn chuột sang phải để xem chi tiết
HOTLINE

0968 336 879

go top
 
Close