lịch khai giảng các lớp học tại Accent

Khóa học Lịch học Khai giảng Thời gian Học phí Đăng ký
ONLINE - Learn anytime anywhere Online 21/09/2020 Online click here Đăng ký
ACCENT - Sound like a native Thứ 2, 4, 6 02/03/2020 19h-21h click here Đăng ký
ACCENT - Sound like a native Thứ 3, thứ 5, CN Liên hệ 19h-21h click here Đăng ký
ACCENT - Sound like a native Thứ 3, thứ 5, CN 02/07/2019 19h-21h click here Đăng ký
FLUENCY - Speak like a native Thứ 2, thứ 6 Hàng tuần 19h30-21h30 click here Đăng ký
ACCENT - Sound like a native (FULL) Thứ 3, thứ 5, CN 14/03/2018 19h-21h click here Đăng ký
ACCENT - Sound like a native (FULL) Thứ 3, thứ 5, CN 27/12/2018 19h-21h click here Đăng ký
ACCENT - Sound like a native (FULL) Thứ 4, CN 14/11/2018 40 giờ click here Đăng ký
Cuộn chuột sang phải để xem chi tiết
HOTLINE

0968 336 879

go top
 
Close