Linh- Fluency

·      Đây chính là cách tập luyện giúp bạn rất nhiều trong speaking, và có ưu điểm là khiến bộ não bạn phản xạ nhanh hơn với tiếng Anh. Hơn nữa các bạn không phải ngại ngùng hoặc sợ hãi bởi vì người khác có biết bạn đang nghĩ bằng tiếng Anh đâu :D
     1.    Bạn hãy bắt đầu tập NGHĨ với những từ vựng đơn giản như những thứ mà bạn nhìn thấy hằng ngày như: the gym, a shower, a week…
     2.    Sau đó là NGHĨ những cụm từ ví dụ: to go to the gym, to take a shower, twice a week…
     3.    Rồi là NGHĨ những câu đơn giản: I go to the gym. I have a bath twice a week…
     4.    Tiếp theo là bạn có thể nối nhiều câu vào thành một đoạn:
I want to be healthy, so I go to the gym twice a week. When I am at the gym, I always warm up before I start lifting weights. After exercising, I stretch the muscles and take a shower.
     5.    Cuối cùng bạn tìm NGHĨ các cụm từ gần nghĩa để paraphrase| rephrase| restate lại:
I want to KEEP FIT| GET INTO SHAPE, so I HIT THE GYM twice a week. When I am at the gym, I always DO A WARM-UP before I start DOING THE WEIGHT TRAINING. After WORKING OUT, I DO SOME STRETCHES and HAVE A BATH.
·      Để mở rộng vốn từ bước 5 bạn sẽ cần những công cụ sau:
     1.    Nếu bạn muốn xem cách sử dụng từ trong câu hãy dùng từ điển Oxford Advanced Learner's Dictionary:
     - Download link: https://drive.google.com/file/d/1kSuwrABBPJUv1aXY8FDbQ8naPLt3VPAG/view?usp=sharing
     2.    Nếu bạn muốn xem các cụm từ đi cùng nhau hãy dùng từ điển Oxford Collocations Dictionary:
     - Download link: https://drive.google.com/file/d/1OkLPYzJ5oQdKN4G2SaKAmK1vYyZT6pJQ/view?usp=sharing
     3.    Nếu bạn muốn xem các cụm từ gần nghĩa để thay thế hãy dùng từ điển Oxford Learner's Thesaurus:
     - Download link: 
       https://drive.google.com/file/d/17-tY2rQHm_NP5OM_EQzTuEtk96D70T0-/view?usp=sharing
     4.    Bạn cũng có thể dùng từ điển online:
     - Từ điển Oxford:  https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
     - Từ điển Thesaurus Macmillanhttps://www.macmillandictionary.com/
     - Từ điển Thesaurus Collinhttps://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-thesaurus/defy
     - Từ điển Collocation ozdichttp://www.ozdic.com/ 
·      Có 3 bài tập để bạn tập NGHĨ tiếng anh như sau: 
     1.    Trước khi đi ngủ hãy tập NGHĨ bằng tiếng Anh những gì xảy ra, hoặc nhìn thấy trong ngày.
     2.    Khi thức dậy bạn hãy tập NGHĨ bằng tiếng Anh những gì bạn dự định làm nhé.
     3.    Mô tả những việc bạn làm hàng ngày bằng tiếng Anh. Đơn giản như việc bạn giặt đồ hàng ngày chẳng hạn.
·      Ngoài ra, bạn hãy tập NGHĨ mọi lúc mọi nơi có thể (chú ý đừng làm khi đang đi xe| lái xe| điều khiển phương tiện giao thông| tham gia giao thông nhé)
Chúc các bạn NGHĨ tiếng anh thật tốt!
- Thầy Thắng Accent -

Trung tâm đào tạo giọng nói tiếng Anh hân hạnh tài trợ bộ phim này.

Thầy Thắng Accent là ai? Tìm hiểu ngay tại đây
Follow Facebook của Thầy tại đây

ĐĂNG KÝ HỌC THỬ MIỄN PHÍ

HOTLINE

0968 336 879

go top
 
Close